Contained in:
Book Chapter

On Some Aspects of the Presence of Translated Ukrainian Literature in Poland after 1989

 • Arsen Hordziy
 • Viviana Nosilia

The article is devoted to specific issues relating to the Polish reception of Ukrainian literature after 1989. In particular, the authors address the topic of the translation of Ukrainian literary works into Polish. Firstly, the major agents who choose and promote works that they deem should be translated into Polish are presented. The authors discuss the cases of two translators, Ola Hnatiuk and Bohdan Zadura, who have played crucial roles in this process and have also acted as literary agents. The image of Ukrainian literature conveyed to Polish readers reflects the ideals of the translators, their individual preferences and attitudes, and their conception of their own canon. Another outstanding agent is the publishing house Czarne: the article illustrates its peculiarities and its importance to the dissemination of Ukrainian literature in Poland. Secondly, the article concentrates on the translations from the point of view of the source language and examines the case of Russophone Ukrainian literature in order to explore the extent to which it is represented on the Polish book market. Finally, the authors try to assess whether and how the full-scale invasion of Ukraine on February 24th, 2022 has influenced the dynamics of the translation of Ukrainian literature into Polish.

 • Keywords:
 • Translations from Ukrainian into Polish; Ola Hnatiuk; Bohdan Zadura; Czarne publishing house; Russophone Ukrainian literature,
+ Show More

Arsen Hordziy

University of Genoa, Italy - ORCID: 0000-0002-4624-3601

Viviana Nosilia

University of Padua, Italy - ORCID: 0000-0002-7295-1580

 1. Bakuła, Bogusław. 2005. “Poetycka przestrzeń Ukrainy.” Twórczość 12: 98-107.
 2. Bakuła, Bogusław. 2012. “Ars poetica dzisiejszej Ukrainy. Wokół najnowszej antologii liryki ukraińskiej.” Akcent 4: 59-66.
 3. Bandia, Paul, and John Milton, ed. 2009. Agents of translation. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
 4. BBC News Україна. 2021. Книга року ВВС-2021: інтерактивний путівник. Published on November 16. Accessed on May 7, 2023, https://www.bbc.com/ukrainian/news-59292853 (10/10/2023)
 5. Berdychowska, Bogumiła, ed. 2016. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych: Ukraina w “Kulturze”; 1947-2000, Paris: Instytut Literacki Kultura; Kraków: Instytut Książki.
 6. Biuro Literackie. N.d. Accessed on May 25, 2023. https://www.biuroliterackie.pl/ksiazki/wiersze-zawsze-sa-wolne-2/ (10/10/2023)
 7. Borowiec, Jarosław, and Bohdan Zadura. 2011. Klasyk na luzie: rozmowy z Bohdanem Zadurą. Wrocław: Biuro Literackie.
 8. Chymkowski, Robert, and Zofia Zasacka. 2023a. Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021-2022). https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-202122-r (10/10/2023)
 9. Chymkowski, Robert, and Zofia Zasacka. 2023b. Stan czytelnictwa książek w Polsce w 2022 roku. Komunikat wstępny. https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2022 (10/10/2023)
 10. Cobel-Tokarska, Marta. 2014. “Wydawnictwo Czarne i Ośrodek Pogranicze Sejny – dwie nowe narracje o Europie Środkowej.” In Dom otwarty/dom zamknięty?: lekcje pogranicza; Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), red. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Stanisław Jankowiak, Izabela Skórzyńska, Krzysztof Stryjkowski, and Anna Wachowiak, 430-55. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 11. EU Prize for Literature. N.d. “Eugenia Kuznetsova.” (Accessed 25.05.2023). https://www.euprizeliterature.eu/author/eugenia-kuznetsova (10/10/2023)
 12. Fowler, Mayhill C. 2015-16. “Beyond Ukraine or Little Russia: Going Global with Culture in Ukraine.” Harvard Ukrainian Studies 1-4: 259-84.
 13. Hnatiuk, Aleksandra. 1994. “Wstęp.” In Rybo-wino-kur, red. Aleksandra Hnatiuk, 5-16. Warszawa: Świat Literacki-Tyrsa.
 14. Hnatiuk, Aleksandra. 1997. “Pozorna obecność: o recepcji literatury ukraińskiej w Polsce w ostatnim półwieczu.” Pamiętnik Słowiański 47-48: 53-69.
 15. Hnatiuk, Aleksandra. 2010. “Kultura ukraińska w Polsce w latach 1980-2000.” Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze 11-12: 47-54.
 16. Hnatiuk, Aleksandra. 2021. Interview by Arsen Hordziy. L’viv, September 16, 2021.
 17. Hordziy, Arsen. 2022a. La ricezione della letteratura ucraina in Polonia dopo il 1989: testi, contesti e mediatori. MA Thesis. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
 18. Hordziy, Arsen. 2022b. “Sulla ricezione della letteratura ucraina in Polonia (1989-2021): contesti, cesure, fenomeni.” Europa Orientalis 41: 209-34.
 19. Hrycak, Jarosław, and Iza Chruślińska. 2009. Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Krytyka Polityczna.
 20. Hrycak, Jarosław, and Iza Chruślińska. 2022. Zrozumieć Ukrainę. Historia mówiona. Warszawa: Krytyka Polityczna.
 21. Jarniewicz, Jerzy. 2005. “Tłumacz jako twórca kanonu.” In Pisarze polscy o sztuce przekładu: 1440-2005, red. Edward Balcerzan, i Ewa Rajewska, 434-39. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 22. Kotyńska, Katarzyna. 2020. “Rekonstruowanie pamięci. Problemy udostępniania ukraińskiej prozy lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku polskiemu odbiorcy.” Slavica Wratislaviensia 173: 267-75.
 23. Kotyńska, Katarzyna. 2021. Interview by Arsen Hordziy. Skype meeting. September 22, 2021.
 24. Merlin Internet Bookshop. N.d. (Accessed 07.01.2023), https://merlin.pl/ (10/10/2023)
 25. Motyka, Grzegorz. 2013. “Sekrety odsłaniane czy dalej wypierane ze świadomości? Wokół książki Oksany Zabużko Muzeum porzuconych sekretów.” In Grzegorz Motyka, Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, 71-7. Gdańsk: Wydawnictwo Oskar.
 26. Nowy Napis. 2022. “100 wierszy wolnych z Ukrainy.” Nowy napis 154, 02.06.2022.
 27. Okulska, Inez. 2013. “Tłumacz marki poeta.” In W wierszu i między wierszami: szkice o twórczości Bohdana Zadury, red. Piotr Śliwiński, 185-194. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Centrum Animacji Kultury.
 28. Ośrodek Pogranicze. 2022. “Biblioteka Poezji Ukrainy.” Ośrodek Pogranicze 25.07.2022 (Accessed 08.07.2023). https://www.pogranicze.sejny.pl/pogranicze-ukraina/pogranicze-ukraina/publikacje/biblioteka-poezji-ukrainy/ (10/10/2023)
 29. Piotrowski, Maciej (@piotrowski_mac). 2022. “To efekt mojej pracy z ostatnich dwóch lat. W @KolegiumWroclaw wychodzi powieść Wasyla Barki Żółty książę, do której przygotowałem przekład i posłowie.” Twitter 26.08.2022, https://twitter.com/piotrowski_mac/status/1563143575923478534 (10/10/2023)
 30. Possamai, Donatella. 2008. “‘Uno scrittore è scrittore là dove viene letto…’ Il caso Kurkov.” In Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi fra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff. Vol. II, a cura di Maria Di Salvo, Giovanna Moracci, e Giovanna Siedina, 459-67. Firenze: FUP.
 31. Puleri, Marco. 2016. Narrazioni ibride post-sovietiche. Per una letteratura ucraina di lingua russa. Firenze: FUP. DOI: 10.36253/978-88-6453-367-4
 32. Puleri, Marco. 2022. “‘How the Writer R. Left the City Z for the Country U, and Along the Way He Died and Wrote a Novel’: Ukrainian Russophonia through the Lens of Vladimir Rafeenko’s Literary Experience.” Russian Literature 127: 71-97.
 33. Rafeenko, Volodymyr. 2022. “I Once Wrote – and Spoke, and Thought – in Russian… No More.” Literary Hub, 29.07.2022. Accessed July 8, 2023. https://lithub.com/i-once-wrote-and-spoke-and-thought-in-russian-no-more/ (10/10/2023)
 34. Roszczynialska, Magdalena. 2012. “Małe miasta i prowincja w ofercie Wydawnictwa Czarne. Rekonesans.” Świat i Słowo 2: 283-302.
 35. Skowron, Jadwiga. 2018. Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po 1989 roku: wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 36. Snyder, Timothy. 2004. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus; 1569-1999. New Haven: Yale UP.
 37. Szot, Wojciech. 2022. “Andrij Kurkow: Mówię i piszę po rosyjsku. Zawsze byłem Ukraińcem, ale nie zawsze byłem akceptowany.” Gazeta Wyborcza 20.05.2022, https://wyborcza.pl/7,75517,28409531,andrij-kurkow-zawsze-bylem-ukraincem-ale-nie-zawsze-bylem.html?fbclid=IwAR1Lt2LC8_kA8h4t87kKJJT8pnxifFb8lPjJyhuOIKT-ow6Lo6gWw2OwtOc (10/10/2023)
 38. Zabużko, Oksana. 2023. Najdłuższa podróż. Transl. by K. Kotyńska. Warszawa: Agora.
 39. Zadura, Bohdan. 2007. “Dopowiedzenie.” In Wiersze zawsze są wolne, ed. by Bohdan Zadura, 2nd edition, 7-9. Wrocław: Biuro Literackie.
 40. Бойченко, Олександр. 2009. “Далеке й близьке.” Український Тиждень 37 (98) від 11 Вересня, https://tyzhden.ua/daleke-j-blyzke/ (10/10/2023)
 41. Одинець, Світлана, розмовляла. 2018. “Оля Гнатюк: ‘Я ніколи не була кабінетним вченим, склад душі не такий’.” Україна Модерна 15.05.2018, https://uamoderna.com/jittepis-istory/hnatiuk (10/10/2023)
 42. Iльченко, Юлiя. 2014. “Схiд бiльш сексi.” Збруч 18.09.2014, https://zbruc.eu/node/26996 (10/10/2023)
 43. Коронацiя слова. 2021. Переможці Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова»-2021 у номінації «Романи».”. Published on August 20. Accessed May 7, 2023. http://koronatsiya.com/peremozhczi-mizhnarodnogo-literaturnogo-konkursu-koronacziya-slova-2021-u-nominacziyi-romany/ (10/10/2023)
 44. Михед, Павло. 2007. “Заметки к проекту ‘История украинской русскоязычной литературы’.” В кн. Павло Михед, Слово художнє, слово сакральне, 129-39. Ніжин: Аспект-Поліграф.
 45. Рябчук, Микола. 1989. Зима у Львові. Вірші різних років. Київ: Вид. цк ЛКСМУ Молодь.
 46. Гутик, Олена, [iнтервью]. 2015. “Анджей Стасюк: ‘Любов і божевілля – основа всього’.” Високий замок 20.06.2015, https://wz.lviv.ua/interview/131779-andzhei-stasyuk-liubov-i-bozhevillia-osnova-vsoho (10/10/2023)
PDF
 • Publication Year: 2023
 • Pages: 273-288
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2023 Author(s)

XML
 • Publication Year: 2023
 • Content License: CC BY 4.0
 • © 2023 Author(s)

Chapter Information

Chapter Title

On Some Aspects of the Presence of Translated Ukrainian Literature in Poland after 1989

Authors

Arsen Hordziy, Viviana Nosilia

Language

English

DOI

10.36253/979-12-215-0238-1.24

Peer Reviewed

Publication Year

2023

Copyright Information

© 2023 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Bibliographic Information

Book Title

The Reception of East Slavic Literatures in the West and the East

Editors

Shin’ichi Murata, Stefano Aloe

Peer Reviewed

Number of Pages

326

Publication Year

2023

Copyright Information

© 2023 Author(s)

Content License

CC BY 4.0

Metadata License

CC0 1.0

Publisher Name

Firenze University Press

DOI

10.36253/979-12-215-0238-1

ISBN Print

979-12-215-0237-4

eISBN (pdf)

979-12-215-0238-1

eISBN (epub)

979-12-215-0239-8

Series Title

Biblioteca di Studi Slavistici

Series ISSN

2612-7687

Series E-ISSN

2612-7679

74

Fulltext
downloads

58

Views

Export Citation

1,321

Open Access Books

in the Catalogue

2,008

Book Chapters

3,463,393

Fulltext
downloads

4,203

Authors

from 876 Research Institutions

of 64 Nations

64

scientific boards

from 343 Research Institutions

of 43 Nations

1,216

Referees

from 363 Research Institutions

of 38 Nations